En Güzel Yeni Yıl Mesajı: Bereket

17/10/2016 0 Yorum Yeni Yıl Hediyeleri,

Yeni yılda müşterilerinize ve çalışanlarınıza verebileceğiniz en güzel hediye, bereket temalı hediyelerdir. Bereketi simgeleyen ürünler, hem taşıdıkları anlam hem de evrensel semboller olmaları nedeniyle her zaman değerlidir. Müşterilerinize ve çalışanlarınıza “bereketli bir yıl dileriz” mesajıyla beraber sunduğunuz bereket konseptli bir hediye, en güzel yeni yıl mesajı olacaktır.
 

Yeni yıl, müşterilerinize ve çalışanlarınıza kendinizi anlatabileceğiniz en doğru dönemdir. Yeni başlangıçların, pekiştirilen dostlukların, güçlendirilen ilişkilerin zamanıdır yılbaşı. Hemen hemen herkesin, hem iş hem sosyal ilişkilerini değerlendirdiği bir dönem olması sebebiyle, ilişkilerinizi kuvvetlendirmek ve duygusal bağ yaratmak için yeni yıldan daha uygun bir zaman yoktur.
 

En Güzel Yeni Yıl Hediyesi Bereket Temalı Hediyelerdir…


Yeni yılda, müşterilerinize ve çalışanlarınıza vereceğiniz kurumsal hediye, ne kadar özenilmiş, kullanışlı ve farklı olursa, etkisi de o denli yüksek olur. Yeni bir yıla başlarken, hepimize en iyi hissettiren dilek ise “bereket”tir. Hem sosyal hayatta hem kurumsal hayatta, bereket mesajı anlamlı ve değerlidir. Hepimiz hem kendimiz hem şirketimiz için bereket ister ve umut ederiz.

İşte bu inançla biz de, 2017 kurumsal yeni yıl hediyesi için bereket temalı ürünlerden oluşan bir seçki hazırladık.
 

Bolluk ve Bereket Simgesi Nar…


Nar, hemen hemen her kültürde ve her dinde kendine önemli bir yer edinmiş, kutsal kabul edilen sembolik bir meyvedir. Meyvenin çok ötesinde manalar taşıyan nar mitolojide de sık sık geçer.
 

Eski Mısır'da nar, din adamları tarafından kutsal sayılmış ve motif olarak kullanılmıştır. Mimari figürlerde de nar işlemelerine rastlanır. Bazı toplumlarda nar tanelerinin yaşam sembolü olduğuna da inanılır. Antik Yunan’dan semavi dinlerin sonuncusu olan İslamiyet’e (Rahman Suresi) kadar tüm yaşayan ve yok olmuş inanış ve toplumsal kültlerde nara mutlaka yer verilmiştir.
 

Nar, Anadolu’da da bereketi temsil eder. Dönemin Bereket Tanrıçası olarak ifade edilen kült hangisi ise, onun elinde ya da etrafında nar figürü mutlaka kullanılmıştır. Nar ayrıca doğumu, çoğalmayı ve yaşamı temsil eder. Nar, süreklilik ve bolluk sembolü olarak da kabul edilir.
 

Başta Anadolu geleneklerinde olmak üzere çeşitli kültürlerde, yeni yılın ilk gününün ilk saatlerinde evin ve dükkanın önünde nar kırmak adeti vardır. Yere atılan nar parçalanıp taneleri dağılır. Böylelikle işe ve eve bereket ve bolluk getireceğine inanılır.

        
 

Bereketin Simgesi Fatma Ana Eli…


Müslümanlık, Yahudilik ve Pagan inanışlarda öne çıkan bir obje olan ve “Fatma Ana Eli”, “Hamsa” veya “Miryam’ın Eli” isimleriyle bilinen bereket sembolüdür. Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman araştırmacılar bu sembolü birçok farklı biçimde tanımlarlar. Ama genel olarak hem bu üç dinde hem Pagan inanışında; muska anlamı taşıdığına, nazardan koruduğuna ve bereket getirdiğine inanılır.
   


Buğday Başağı, Berekettir…


En bilinen bereket sembollerinden biri de buğday başağıdır. Buğday başağı, bolluğu, bereketi, dayanıklılığı ve sürekliliği temsil eder.
 

Buğday başakları sembol dilinde aynı zamanda esneklik, uyum ve dayanıklılık simgesidir. Buğday başakları her türlü fırtınaya esneyerek dayanma yeteneğine sahiptirler. Esnekliği en güzel onlar sembolize ederler. Zorlayıcı olaylara karşı gösterilen esneklik ve uyum süreci;  şuurun uyanışına, kıyam etmeye hizmet ettiği için önemli bir süreçtir.
 

Buğday başakları spiritüel olarak ise zor koşullarda esneyerek sabretmek, ayakta kalmak, kırılmadan dağılmadan zorluklara uyum göstermek anlamını taşır. Buğday başaklarının rüzgarda esneyerek kırılmadan dayanabilmesi ve rüzgar bitince yine dik durması onların esneme gücünün çok yüksek olduğunun bir göstergesidir ve tüm inisiyatik öğretiler insandan da bu esnekliği ve yumuşaklığı göstermesini beklerler.

   

Bu yazıya bir yorum yapmak ister misiniz?