Menu
Your Cart

Custom Painting Collections

Kuruma özel resim koleksiyonları

Belli bir tema ile hazırlanmış, ressamlar tarafından elde çizilmiş, her biri farklı ve eşi olmayan resimlerden oluşan ve sadece ilgili kuruma özel olarak hazırlanmış resim koleksiyonudur. 

Mesela nasıl bir resim koleksiyonu mu?

Örneğin; kurumun kurucularından, zaman içinde faaliyet gösterdiği yerlerden, ürün gamındaki gelişimden vb. yola çıkarak, günümüze kadar gelen ve kuruluşun kilometre taşlarını simgeleyen resimler serisi…

Örneğin; kurumun ürettiği ürünlerin veya ilişkili alanların resimleri. Örneğin inşaat yapan, baraj yapan, gemi yapan veya çok daha küçük ürünler üreten firmaların bu ürünlerini anlatan veya simgeleyen resimler serisi…

Örneğin; kurumun iyi dileklerini, sosyal sorumluluk, kadınlar, çocuklar, çevre vb. konular ile ilgili faaliyet ve/veya projelerini anlatan resimler serisi…

Yahut genel temalara bağlı koleksiyonlar… Bir örnek için lütfen 7 resimden oluşan (resim sayısı istediğiniz kadar arttırılabilmektedir) “Şans ve Bereket” temalı koleksiyonumuza göz atın.

Koleksiyonların kullanım amaçları

Koleksiyonlar, bayilere, yurt içi ve yurtdışı bayilere, protokole, bürokratlara vb. hediye olarak verilebileceği gibi kurum içinde kurum kültürünün yerleşmesi, paylaşılması, anlatılması gibi amaçlarla da kullanılabilir.

Koleksiyonun kurumunuza katacakları

Kurumunuza özel hazırlanmış bir resim koleksiyonu, hikayesi olan, benzersiz ve özenli bir hediye seçeneğidir. Herkes, mağazadan alınmış bir hediye yerine, hikayesi olan hediyeler tercih eder. Hikaye, hediyeyi veren için de alan için de önemli bir faktördür. Ayrıca bir kurumun resim koleksiyonunun olması, kurumu farklılaştırır ve itibarına katma değer sağlar.

Bir kurumsal resim koleksiyonuna nasıl sahip olursunuz?

Lütfen bizimle iletişim kurun. Kullanım amacına göre, en iyi koleksiyon için sizi yönlendirecek, bilgilendirecek, fikirler paylaşacağız. 0212 275 26 50